Cách tìm kiếm sản phẩm

Bạn có thể truy cập website haj.vn  để tìm và chọn sản phẩm muốn mua bằng nhiều cách:

+ Sử dụng ô tìm kiếm phía dưới, gõ tên sản phẩm muốn mua (có thể tìm đích danh 1 sản phẩm, tìm theo hãng…). Website sẽ cung cấp cho bạn những gợi ý chính xác để lựa chọn.

+ Sử dụng menu danh mục sản phẩm phía trên để tìm sản phẩm.